Besøksadresse: Olav Kyrresgt 5, 4307 Sandnes (4. etg) - Postboks 336, 4303 Sandnes
E-post: sandnes.kunstforening@gmail.com – Hjemmeside: www.sandnes.kunstforening.net 
Telefon kontor: 918 82 240 – Telefon styreleder: 918 87 376
Foretaksnr 971337850 - Bank 5345 05 02711
 


Styret 2017/2018

 
Navn / verv Adresse

Trond Rørvik
- leder
 

trond.rorvik@lyse.net 
918 87 376/ 928 28 622
51 66 43 13 (P)
51 50 72 95 (A)

Mia Fjermestad
- styremedlem
909 77 129
51 66 81 71 (P)
Ingvar Blychert

 
907 39 706
Torill Brosten
- styremedlem
 
481 44 383
Alf Pedersen
- styremedlem
 
911 76 842
 
Kristine Skjæveland
- styremedlem
 
908 00 532
Inger Bruun
- styremdlem
 
922 31 433
Egil Idsø
- styremedlem
egilidso@gmail.com
455 16 067
   

 

 

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Levert av WebSite AS