Besøksadresse: Olav Kyrresgt 5, 4307 Sandnes (4. etg) - Postboks 336, 4303 Sandnes
E-post: sandnes.kunstforening@gmail.com – Hjemmeside: www.sandnes.kunstforening.net 
Telefon kontor: 918 82 240 – Telefon styreleder: 918 87 376
Foretaksnr 971337850 - Bank 5345 05 02711
 


Styret 2019-2020

 
Navn / verv Adresse

Trond Rørvik
- styreleder
 

trond.rorvik@lyse.net 
918 87 376/ 928 28 622

 

Mia Fjermestad
- styremedlem
 
909 77 129
 

Torill Brosten
- styremedlem

torill@torillbrosten.no

481 44 383

 
Kristine Skjæveland
- styremedlem
 
908 00 532
 
Inger Bruun
- styremdlem
 
922 31 433

 

Egil Idsø
- styremedlem

egilidso@gmail.com
455 16 067

 

Marianne Løvvik

- styremedlem

 

marianne@lovvik.com

91193643

 

 

Aktiviteter

Levert av WebSite AS