Sandnes Kunstforening – et historisk tilbakeblikk

Den første kunstforeningen i Norge ble stiftet i hovedstaden i 1836, Initiativtager var J. C. Dahl. Formålet var å arrangere utstillinger og kjøpe inn kunst som ble loddet ut blant medlemmene. Dette virket oppdragene på publikum, god kunst ble spredd ut til borgerskapet og kunstnerne ble støttet, moralsk og økonomisk. Unge kunstnere ble prioritert. Det ble stiftet kunstforeninger i Bergen (1838), i Trondheim (1845) og i Stavanger (1865), og disse fikk egne hus i henholdsvis 1935, 1930 og 1917 / 1924. Ved slutten av 1880 årene hadde alle større byer i Norge sin egen kunstforening.

Byens første kunstforening
I Sandnes ble det stiftet kunstforening i 1955. Sandnes Byselskap – Kunstforening. Sandens Byselskap ble stiftet i 1891, og hadde som formål å plante trær for byen og dens nære omegns forskjønnelse. I 1955 overtok kommunens parketat denne oppgaven. Ingeniør Ragnvald Kluge var foreningens formann, og han tok initiativ til å omdanne foreningen, som hadde god økonomi, til en kunstforening. Ragnvald Kluge ble formann, men døde i 1957. Da testamenterte han sin malerisamling til foreningen, og dette ble starten på Det Faste Galleri. Foreningen skiftet navn til Sandnes og Høyland kunstforening i 1959 og til Sandnes Kunstforening i 1965.

Eget hus
Kunstforeningen startet sin utstillingsvirksomhet i lokalene til Sandnes Sparebank. Senere ble gymnastikksalen på realskolen tatt i bruk, før kunstforeningen flyttet til de tidligere kemnerlokalene i Olav Kyrresgate. Etter 5 år i representasjonshuset til Sandnes kommune på Skeianetunet, flyttet kunstforeningen i 1991 inn i Sandnevedhuset, som ble flyttet fra Sandved til Skeianetunet for å gi plass til den nye brannstasjonen. Huset er et empirehus fra 1840-årene, og etter en tid disponerte Sandnes Kunstforening huset alene. Dette gav foreningen nye muligheter.

Stor aktivitet
I representasjonshuset var det sambruk med kommunen, og lokalene måtte ryddes før og etter en utstillingsperiode. Når foreningen nå disponerte eget hus, kunne driften styrkes. Det ble utstillingsrom i 1. etasje og kontor, kafeteria, møterom / rom for workshop og kommisjonssalg i 2. etasje. Foreningen hadde ni utstillinger i året, og sommerutstilling i ”hus og i park”, som det het. Videre var det årlige riksutstillinger på visning.

Aktiviteter rettet mot barn og unge kom i stand, og opplegg for skole og barnehage ble styrket. Den kulturrelle skolesekken kom med nye muligheter. Med økt aktivitet, økte kommunen det årlige driftstilskuddet og styrket driften.

God drift
Foreningen har vært basert på frivillig innsats gjennom mange år, men i 2005 ble driften utvidet med betalt vakthold, regnskapsfører og revisor ble engasjert og en ansatte kunsthistoriker i 20 % stilling. Kunstforeningen viser kun utstillinger laget av profesjonelle kunstnere.

Det Faste Galleri er delvis plassert i representasjonshusets 2. etasje for visning, delvis i 1. etasje og i kommunale lokaler som Rådhuset, Helse- og Sosialbygget, Eldresenteret m fl.  Arbeidene er hovedsakelig innkjøpt på foreningens utstillinger,og speiler noe av utstillingsvirksomheten.  Samlingen består i dag av ca 200 kunstverk. Foreningen har lenge ønsket å samle Det Faste Galleri for visning, og arbeider videre med ulike presentasjonsmuligheter av denne.

 
Sandnes Kunstforening holder nå til i egne lokaler i KinoKino, Sandnes Kunst & Kulturhus, i Olav Kyrresgt. 5.
 
Sandnes  2015                                                                              Trond Rørvik

Aktiviteter

Levert av WebSite AS