Du er her:
 • Formidling
 •  

  Formidlingsprosjekt i Sandnes kunstforening - fokus på grafikk

  Sandnes kunstforening satser på barn og unge, og har som mål å formidle minst én kunstutstilling til grunnskolen i Sandnes pr. år. De siste årene har dette vært gjort i sammenheng med utstillingene Trygve Goa og Portretter.  Elevene fikk tilsendt oppgave til forarbeid, og i etterkant av utstillingsbesøkene fikk de lage sine egne linosnitt. Valget av teknikk hadde utgangspunkt i at disse to utstillingene viste bilder innlånt fra den rikholdige Tjørhom-samlingen, der fokuset ligger på teknikken høytrykk.

  Sandnes-arkitektur: Utstilling og digital læremiddelpakke fra Sandnes kunstforening.

  I kjølvannet av Sandnes bys 150 års jubileum i 2010 ble det utgitt en bok om byens arkitektur. For første gang fikk man en samlet oversikt over byens bebyggelse og urbane utvikling i Sandnes.  Forfatterne av Sandnesarkitektur, Hild Sørby og Mette Paavola, tar i kronologisk rekkefølge, for seg byens utvikling fra 1860 da byen fikk status som ladested, til tiden som industriby og videre til handelsby.
   
  For å gjøre innbyggerne bedre kjent med byen sin arrangerte Sandnes kunstforening våren 2012 en arkitekturutstilling basert på boka Sandnesarkitektur. Arkitekturutstillingen besto av ni plansjer med bilder og tekst, og utstillingen ble formidlet til alle 7.klasser i kommunen via Den kulturelle skolesekken.
   
  I etterkant av dette utarbeidet Sandnes kunstforening våren 2015, en digital læremiddelpakke om Sandnesarkitektur. Unvervisningsopplegget ble støttet av, og distribuert til alle grunnskoler i kommunen gjennom Den kulturelle skolesekken i Sandnes. 
   
  Formidlingstilbudene fra Sandnes kunstforening til skolen kan virkeliggjøres takket være generøs støtte fra Den Kulturelle Skolesekken i Sandnes.
   
   

   

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS